Voor ouders2018-10-21T12:07:16+00:00

Ouders en verzorgers

Vrijwel niets is moeilijker voor ouders of verzorgers dan je kind te zien worstelen. Gepest worden op school, moeilijk contact kunnen leggen met leeftijdsgenoten, te weinig zelfvertrouwen of depressieve gevoelens; het zijn helaas vaak voorkomende problemen waar kinderen mee te maken hebben. Ook als ouder loop je tegen grenzen aan tot waar je je kind zelf kunt helpen…

Bridle Up Hope kan mogelijk een positieve doorbraak betekenen. Het positieve effect dat het programma op meisjes en jonge vrouwen kan hebben is onvoorstelbaar. Dit wordt tot stand gebracht door de balans tussen de drie krachtige pijlers van Bridle Up Hope;

  1. de directe feedback van de paarden; zij spiegelen gedrag direct en zonder aanziens des persoons. Onzekerheid, onduidelijk, angst of voorzichtigheid wordt door paarden direct overgenomen en/of zichtbaar gemaakt.
  2. de levensvaardigheden van de ‘7 eigenschappen van Covey’. Deze vormen al meer dan 25 jaar wereldwijd het meest toegepaste model om mensen uit alle lagen van de bevolking, vanuit verschillende culturen en met verschillende religies meer regie over hun leven te laten krijgen.
  3. de begeleiding door de deskundige instructrices. Zij zijn in staat om het gedrag van de deelnemers en de paarden te begrijpen en te verbinden met de ontwikkelvraag zoals aan het begin van het traject is vastgesteld.

Belangrijk uitgangspunt is dat deelneemsters zelf geen financiële bijdrage hoeven te betalen om deel te nemen. Dankzij sponsoring blijft het programma bereikbaar voor iedere jonge vrouw die binnen de doelgroep valt.
Bridle Up Hope gelooft in het ontwikkelen van zelfstandigheid van de deelnemers. Daarom moeten potentiële deelnemers zich zelf aanmelden voor Bridle Up Hope.
Wilt u als ouder meer weten over Bridle Up Hope? Neem dan contact op.