Voor zorgprofessionals2018-10-21T12:05:18+00:00

voor zorgprofessionals

Als arts, (psycho-)therapeut of zorg coördinator op school kom je soms in contact met meiden of jonge vrouwen die je een extra zetje gunt. Of het nu gaat om moeilijke gezinsomstandigheden, een pestverleden, geen -of te weinig- zelfvertrouwen of depressieve gevoelens. Soms merk je dat reguliere behandeling en begeleiding (te) weinig effect heeft, terwijl je gelooft dat met een extra zetje ze een stap voorwaarts zouden kunnen zetten…

Bridle Up Hope kan misschien dat extra zetje geven. Het effect dat het programma heeft op meisjes en jonge vrouwen is onvoorstelbaar groot. Dit bijzondere resultaat komt tot stand door de balans tussen de drie krachtige pijlers;

  1. de directe feedback van de paarden; zij spiegelen gedrag direct en zonder aanziens des persoons. Onzekerheid, onduidelijk, angst of voorzichtigheid wordt door paarden direct overgenomen en/of zichtbaar gemaakt.
  2. de levensvaardigheden van de ‘7 eigenschappen van Covey’. Deze vormen al meer dan 25 jaar wereldwijd het meest toegepaste model om mensen uit alle lagen van de bevolking, vanuit verschillende culturen en met verschillende religies meer regie over hun leven te laten krijgen.
  3. de begeleiding door de deskundige instructrices. Zij zijn in staat om het gedrag van de deelnemers en de paarden te begrijpen en te verbinden met de ontwikkelvraag zoals aan het begin van het traject is vastgesteld.

Bridle Up Hope zal niet voor iedereen in alle gevallen een passend programma kunnen bieden. Om dit vooraf helder te krijgen begint het proces altijd met een intake gesprek. Dit wordt gevoerd met Alma en één van de instructrices. Tijdens het gesprek zijn de belangrijkste onderwerpen:

  1. Past de werkwijze van Bridle Up Hope bij de vraag van de deelneemster?
  2. Met welke ontwikkelvraag gaat het proces beginnen?

Als over deze onderwerpen overeenstemming kan worden bereikt, kan de deelneemster het programma starten.
Belangrijk om te weten is dat deelneemsters zelf geen financiële bijdrage hoeven te betalen om deel te nemen. Dankzij sponsoring blijft het programma bereikbaar voor iedere jonge vrouw die binnen de doelgroep valt.
Meer weten als zorgverlener over Bridle Up Hope? Neem dan contact op.

Bridle Up Hope is aangesloten bij de raamovereenkomst Jeugd van de Gemeente Apeldoorn en Gemeente Epe.